Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Son yıllarda ekonomik, siyasal ve sosyal sebeplerle göçmenlik olgusunda artış olduğunu görmekteyiz. Ülkemize çok sayıda göçmen bulunmakta ve bu göçmenler bir takım hukuki sorunlar yaşamaktadır.Özellikle Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izinlerin alınması veya oturma izinlerinin uzatılması, bunlara ilişkinin başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, 5901 sayılı yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak isteyen veya vatandaşlıktan çıkmak isteyen kişilerin hukuki işlemlerinin takibinin yapılması..

Bu bağlamda yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesine ilişkin hukuki prosedürlerin takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de yaşayan yabancılar ile yabancı ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının miras hukukundan kaynaklanan haklarının korunması ve takibi, herhangi bir sebeple Türkiye’de iltica etmek isteyen yabancıların hukuki süreçlerinin takibi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gibi işlemler büromuzun etkin çalışma yaptığı alanlardır.

Halavurt & Partners

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, kurum ve kişilere,
yurtdışı ve yurt içindeki şirketlere pek çok alanda hukuk danışmanlığı sunmaktayız.