Şirketler ve Ticaret Hukuku

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, kurum ve kişilere,
yurtdışı ve yurt içindeki şirketlere pek çok alanda hukuk danışmanlığı sunmaktayız.

Büromuz ticari alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında yapacakları yatırımlar ile ilgili tüm süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Yurtdışında yatırım yapacak olan şirketlere partner hukuk bürolarımız aracılığı ile gerekli hizmet verilmektedir.

Bu bağlamda yatırım faaliyetine ilişkin tüm dokümanların tedarik edilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve düzenlemesi, yatırım öncesinde hukuki güvenliğin sağlanması için gerekli incelemenin yapılması ve tüm süreçlerin takibi büromuz tarafından organize edilmektedir.

Halavurt & Partners

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, kurum ve kişilere,
yurtdışı ve yurt içindeki şirketlere pek çok alanda hukuk danışmanlığı sunmaktayız.