İdare ve Vergi Hukuku

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, kurum ve kişilere,
yurtdışı ve yurt içindeki şirketlere pek çok alanda hukuk danışmanlığı sunmaktayız.

Gerçek ve tüzel kişilerin kamu makamları ile yaşadıkları hukuki problemlerin çözümü konusunda da etkili ve hızlı hizmet vermektedir. Bakanlıkların, Belediyelerin ve diğer kamu otoritelerinin yapmış olduğu her türlü eylem ve işlemlere karşı itirazların yapılması, uzlaşma süreçlerinin işletilmesi ve müvekkillerin davada temsil edilmesi işlerini yürütmekteyiz.

Bunun yanında hukuk büromuz, İdari Yargılamanın diğer kolu olan Vergi Uyuşmazlıkları konusunda her türlü itilafın çözümü noktasında da etkin hizmet vermektedir. Büromuz vergi dairelerince tahakkuk edilen para cezaları ve ödemelerin iptali konusunda uzlaşma sürecinin işletilmesi ve sonrasında müvekkillerimizi davada temsil konusunda hizmet vermektedir.

Halavurt & Partners

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, kurum ve kişilere,
yurtdışı ve yurt içindeki şirketlere pek çok alanda hukuk danışmanlığı sunmaktayız.