Danışmanlık Alanlarımız

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, kurum ve kişilere,
yurtdışı ve yurt içindeki şirketlere pek çok alanda hukuk danışmanlığı sunmaktayız.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Büromuz uzun yıllardır yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, sona erme, devralma işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere, ticaret hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle şirket genel kurullarının yapılması, sermaye artırımı, hisse senetleri ve tahvil işlemleri, şirket devralma, şirketlerin mali ve hukuki yapısının raporlanması gibi konularda etkin ve hızlı hizmet vermektedir.

Yatırım Danışmanlığı Hukuku

Büromuz ticari alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında yapacakları yatırımlar ile ilgili tüm süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Yurtdışında yatırım yapacak olan şirketlere partner hukuk bürolarımız aracılığı ile gerekli hizmet verilmektedir.

Bu bağlamda yatırım faaliyetine ilişkin tüm dokümanların tedarik edilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve düzenlemesi, yatırım öncesinde hukuki güvenliğin sağlanması için gerekli incelemenin yapılması ve tüm süreçlerin takibi büromuz tarafından organize edilmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin kamu makamları ile yaşadıkları hukuki problemlerin çözümü konusunda da etkili ve hızlı hizmet vermektedir. Bakanlıkların, Belediyelerin ve diğer kamu otoritelerinin yapmış olduğu her türlü eylem ve işlemlere karşı itirazların yapılması, uzlaşma süreçlerinin işletilmesi ve müvekkillerin davada temsil edilmesi işlerini yürütmekteyiz.

Bunun yanında hukuk büromuz, İdari Yargılamanın diğer kolu olan Vergi Uyuşmazlıkları konusunda her türlü itilafın çözümü noktasında da etkin hizmet vermektedir. Büromuz vergi dairelerince tahakkuk edilen para cezaları ve ödemelerin iptali konusunda uzlaşma sürecinin işletilmesi ve sonrasında müvekkillerimizi davada temsil konusunda hizmet vermektedir.

Halavurt & Partners

We fight to get our clients the compensation they deserve.